Natuur als vrije praktijkruimte

Wie wandelt laat dagelijkse beslommeringen vaak even achter zich. Om vervolgens met een leeg hoofd en vol energie weer aan de slag te gaan. Zo makkelijk gaat dat niet als je worstelt met stress, burn-out, relatieproblemen, loopbaankeuzes of grote levensvragen. Wandelcoaches kunnen daarbij helpen. Door structuur in gedachten aan te brengen, door te stimuleren en te inspireren. Zo zorgen ze voor inzicht bij hun cliënten. 

Wandelen is goed voor ons lichaam. Het is goed voor hart- en longfunctie, spieren, botten en verlaagt de bloeddruk. Het is ook de vaakst voorgeschreven bewegingsvorm voor tal van aandoeningen. En je kunt er kilo's mee afvallen of er in ieder geval je gewicht mee in balans houden.

Geest

Wandelen is ook goed voor de geest. Wie regelmatig beweegt, gaat beter in zijn vel zitten; wandelen heeft een positieve invloed op depressies, je slaapt beter. Vraag het iedere bij KNBLO-NL aangesloten wandeltrainer en hij zal het bevestigen. Maar wij zijn opgeleid tot wandeltrainer. En niet tot psycholoog of coach/begeleider voor mensen die bijvoorbeeld levens- of loopbaanvragen hebben, stelt wandeltrainer Frans Bergmans van onder meer The Walking Companions.

Persoonlijk

Dat wil niet zeggen dat hij nooit met een wandelaar individueel wandelt. Frans: Soms is dat even nodig. Als wandeltrainer wil ik weten wat deelnemers aan mijn wandelgroep beweegt, waarom ze trainen, hoe ze in hun vel zitten. Dat is belangrijk om de juiste, verantwoorde trainingsvorm en intensiteit te bepalen. En om iemand waar mogelijk verder te ondersteunen in zijn sportieve doelen. Voor een deelnemer kan het fijn zijn even zijn situatie uit te leggen tijdens een persoonlijke wandeling. Maar het gebeurt niet vaak en het is zeker geen therapeutisch wandelen. 

Elske van de Schoot (31)

Ik ging letterlijk vooruit
Opeens stuitte Elske van de Schoot op een aantal zaken uit het verleden, vertelt ze. Bijvoorbeeld dat haar vader overleed toen ze dertien was. Ik blokkeerde helemaal. Ze is toen gaan wandelen met een wandelcoach. "Al tijdens de eerste wandeling voelde ik dat het voor mij dé manier was om er over te praten. Ook omdat ik een echt buitenmens ben. Ze had in de loop der jaren wel vaker met psychologen en therapeuten gesproken. Altijd binnen, tegenover elkaar. Ik kreeg dan een vraag gesteld waarop ik het antwoord  niet wist. En nog zo'n vraag en nog één. Op een gegeven moment sla ik dan helemaal dicht, er gebeurt verder niets meer."

Vooruit
Ook tijdens het wandelen wist ze niet alle antwoorden. "Buiten vond ik dat helemaal niet vervelend. Je loopt naast elkaar, hoeft elkaar niet steeds aan te kijken. Je wandelt gewoon verder. Het is niet erg als het dan even stil is. Je zet dan toch letterlijk stappen vooruit. Het zorgde voor steeds meer duidelijkheid in mijn hoofd."

Huilen
Uiteindelijk verdwenen de blokkades na enkele wandelingen. "Ik weet nog dat mijn wandelcoach bij een omgevallen boom zei: die staat symbool voor je blokkades. Kun je er overheen stappen? De eerste keer kon ik het echt niet, ik moest huilen. Een paar wandelingen later stapte ik er wel overheen..."

 

Instrument

Want daar zijn wandelcoaches voor. Therapeuten en coaches die geen of minder gebruik maken van een divan of prettig zittende stoel, maar de paden op gaan met hun cliënten. Het gaat dan niet om afstanden afleggen, het verbeteren van de snelheid of het structureel verbeteren van de conditie. 'Het is natuurlijk altijd goed om te bewegen', stelt Corrie Reijngoud van Wandelcoach Nederland.  'Ook van een korte wandeling kun je al energie krijgen. Maar het wandelen is voor wandelcoaches vooral een instrument om in gesprek te raken'. 

Ontspannen

Wandelen in de natuur maakt deelnemers veel opener dan zittend tegenover elkaar binnen vier muren. Buiten worden de zintuigen optimaal geprikkeld waardoor mensen meer 'open' gaan en gemakkelijker praten en tot de kern komen.

Corrie: 'De sfeer is buiten meteen meer ontspannen en informeler. Daardoor komt iemand beter tot zijn recht'. 

Er ontstaat rust en ruimte om na te denken en inzicht te krijgen in je diepere gevoelens.

INTUITIEF

Wandelcoaches en -therapeuten gebruiken de natuur en elementen die ze onderweg tegenkomen

tijdens hun gesprekken. Bijvoorbeeld als metafoor voor de keuzes waar iemand voor staat. Of als spiegel van iemands gemoedstoestand. Een duintop met rondom uitzicht om iemand zijn leven te laten overzien; een hek aan het begin van een wandelpad dat achter de cliënt sluit en symbool staat voor een afgesloten levensfase; een kruispunt als metafoor om te bepalen welke richting iemand op wil in zijn leven. Corrie: De kunst is om op het juiste moment het juiste element in de natuur te gebruiken . Een goede wandelcoach voelt dat intuitief aan.

Boom

Corrie geeft een voorbeeld uit haar eigen praktijk.

'Wij verzorgen naast één-op-één coaching ook groepscoaching voor afdelingen, teams of hele bedrijven. Het doel kan zijn om de onderlinge communicatie te verbeteren. Of om de samenwerking te optimaliseren, teamdoelen te halen, enzovoorts. Ik laat dan bijvoorbeeld een team een boom zoeken die staat voor de gewenste situatie van een efficiëntere samenwerking'.

Vertalen

Hebben de teamleden een boom gevonden, dan vraagt Corrie: wat zien en voelen jullie?

'Een deelnemer heeft gezien dat er een gelijkmatig verdeeld wortelsysteem onderaan de stam zit en vertaalt dit naar: ik zou willen dat ik me meer gedragen voel door het management'.  

Uiteindelijk helpt Corrie het team de kenmerken van de boom te vertalen naar concrete actiepunten die leiden tot een betere samenwerking op de werkvloer. 

'Daarmee gaan we dan verder met andere werkvormen' . 

Bron: Wandelsportmagazine 

Wandelcoach Nederland

Corrie Reijngoud de oprichtster van Wandelcoach Nederland en de ontwikkelaar van de TriA© methode is al sinds 2005 actief bezig om wandelcoaching, coaching in de natuur te promoten op allerlei terreinen waar mensen begeleidt worden om te genezen en/of beter in hun vel te zitten. Daarnaast ook binnen bedrijven en organisaties op het gebied van stress preventie en het bevorderen van een betere samenwerking. Buiten komt er altijd meer 'boven het mos', dan zittend aan een bureau, is haar ervaring. Lees hier het praktijkvoorbeeld van een team uit de zorg.