Op 10 september werd de pledge getekend  waarmee een intentie gezet werd, waar we als samenwerkende TriA© wandelcoaches graag onze schouders onder zetten.

Hieronder lees je wat deze pledge inhoudt.

 

Ja, wij van Wandelcoach Nederland, willen ons met de
samenwerkende TriA© Wandelcoaches verbinden aan het Nationaal
Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid...’. We zijn van mening
dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan.
Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale
maatschappij en een vitale economie.


Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering
van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede
aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de
gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid
onmisbaar is. We onderschrijven de doelstellingen van het
Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid…’, te weten dat
we de groei van het aantal chronisch zieken verminderen en
gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.


Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op:
- het bevorderen van de gezondheid van mensen en het
voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in
de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren;
- een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg;
- het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe
bedreigingen te keren.


Wij, van Wandelcoach Nederland als samenwerkende TriA©
Wandelcoaches, zullen de impact van ‘Alles is gezondheid…’
verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:
Het aanbieden van wandelcoach-activiteiten in heel Nederland door
de bij Wandelcoach Nederland aangesloten TriA© wandelcoaches.
Het doel is zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met
wandelcoaching. Een effectieve coach vorm waarbij gebruik
gemaakt wordt van de helende werking van bewegen en de
effecten van de natuur zelf. Resultaat is een fysieke en mentale
verbetering van de algehele gezondheid en het persoonlijk welzijn
van de mens.


Hieronder valt onder andere de organisatie van het verspreiden van
de TriA© walk. Een laagdrempelige activiteit die mensen met elkaar
verbindt en op heel veel terreinen van onze samenleving in te
zetten is. De TriA© walk stimuleert beweging, sociale interactie,
natuurbeleving en zelfredzaamheid.


Wandelcoach Nederland houdt zich ook bezig met het delen van
kennis en ervaring over de effecten van wandelcoaching. Op het
persoonlijk welbevinden en de gezondheid van mensen via de
kanalen van Wandelcoach Nederland: het You Tube kanaal, de
Facebook Fanpage en de andere Social Media kanalen.
Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang
van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover
jaarlijks verantwoording af.


Namens Wandelcoach Nederland,
Corrie Reijngoud