Van slachtoffer naar écht leven!

Als TriA wandelcoach ben je in staat de cliënt vanuit de slachtofferrol naar écht leven te begeleiden. Natuurlijk als de cliënt dit zelf wil. Het is kicken wanneer je ziet dat iemand weer het heft in eigen handen neemt en zijn leven een positieve draai krijgt. Wat hebben we een heerlijk beroep, dat we dit kunnen en mogen doen. 

Verantwoording nemen is gedrag transformeren

Verantwoording nemen is een duidelijke keuze om invloed op je leven te gaan uitoefenen. Iedere keuze heeft een gevolg. Wanneer je cliënt iets verandert in zijn aanpak, krijgt hij of zij automatisch ook een ander resultaat. Het brengt namelijk een ander gedrag teweeg en dat brengt nieuwe ervaringen met zich mee. Wandelcoach Nederland

Verantwoording nemen brengt op zijn beurt verplichtingen. Het gedrag van je cliënt verandert en de cliënt kan zich niet langer verschuilen achter oude ervaringen en overtuigingen.
Achterover leunen en roepen “Ik kan het niet!”, “hij heeft mijn leven kapot gemaakt!” of "daar kan ik niets aan doen, dat gebeurt nu eenmaal!", houdt in dat je geen verantwoording neemt. Je kunt dat wat je overkomt niet altijd veranderen, maar je kunt wel sturen in de manier van hoe je ermee omgaat. Dat is verantwoording nemen en sturing geven aan het leven.

Ik heb in mijn wandelcoachpraktijk gemerkt dat cliënten regelmatig in de slachtofferrol schieten. Vooral wanneer ze merken dat het echt nodig is dat ze verantwoording gaan nemen. 

Zelf heb ik ervaren dat de volgende acties goed werken om je cliënten verantwoording te laten nemen en op weg te gaan naar het leven wat ze écht willen.

 

 3 tips om verantwoordelijkheid te stimuleren:  

Tip 1:

  • Vraag je cliënt om iets te benoemen wat recent veranderd is in zijn leven. Laat hem benoemen welke rol hij daar zelf in gehad heeft. Vaak benoemt men wat de externe factor was, waardoor de situatie veranderde. Voor jou als coach is het belangrijk om juist de client bewust te laten zijn van zijn eigen aandeel in de verandering van de situatie.

Praktijkvoorbeeld:

Merel vertelde dat haar man haar niet meer zo commandeerde, zoals hij eerst deed. Het commanderen was veranderd in op een plezierige manier vragen of zij iets voor hem wilde doen. Zij verklaarde dit gedrag door het feit dat hij minder stress op het werk had. Bij doorvragen bleek dat Merel zelf na de vorige coachsessie had voorgenomen dat ze het anders wilde. Ze had besloten dat zij dit gedrag niet meer ging tolereren. De verandering in mindset en het daarbij behorende gedrag maakte dat ze hem van repliek diende als hij wel commandeerde. Vervolgens veranderde haar man zijn manier van communiceren.

Tip 2:

  • Maak je cliënt attent op zijn taalgebruik. Welke uitspraken zijn belemmerend en worden mogelijk een 'self fulfilling prophecy'. Of zijn dit inmiddels al. Bijvoorbeeld "Dat zit niet in onze genen!", "Ik heb er al vanalles aangedaan en het lukt gewoon niet!" of "Ik zit altijd in het verdomhoekje!". Heel veel van dit soort uitspraken duiden op een langdurige geschiedenis die een transformatie hardnekkig kan blokkeren. Deze uitspraken helder krijgen samen met je client, is een belangrijke stap naar het veranderen van gedrag.

Praktijkvoorbeeld:

Joris wilde al vijf jaar lang een eigen zaak beginnen. Telkens kwam er iets tussen waardoor hij volgens zijn zeggen niet de stap kon zetten naar ondernemerschap. Problemen met de kinderen, een moeder en een vriend die ernstig ziek werden en zo waren er nog 101 zaken die hem belemmerd hadden. De zin die hij verschillende keren tijdens zijn verhaal herhaalde was "Ik krijg ook nooit de kans!". Door hier aandacht aan te besteden kwam hij erachter dat deze overtuiging ontstaan was door het feit dat hij de jongste van 8 kinderen was. In zijn jonge jaren had hij steeds voor zijn gevoel te laat een kans gekregen. Door het vrijlaten van de emoties aan deze belemmerende herinnering, kon Joris een andere overtuiging gaan hanteren. Hierdoor kon hij wel stappen zetten en... na een jaar een had hij zijn eigen onderneming gestart! Wandelcoach Nederland

Tip 3:

  • Laat je cliënt steeds benoemen wat de externe nare/negatieve gebeurtenis met hem doet. Zeker wanneer hij de 'schuld' aan die gebeurtenis blijft geven.

Praktijkvoorbeeld:

Anke vertelde dat haar leidinggevende haar in een gesprek 'een vreemde eend in de bijt' had genoemd. Ze was tijdens de coachingsessie nog steeds boos en gefrustreerd hierover. Natuurlijk had ze recht op haar boosheid, dus daar was ook aandacht voor. Ze bleef echter in de boosheid hangen en bleef herhalen dat hij dit altijd deed en de benamingen waar ze hem voor uit maakte zal ik jullie besparen. Na verschillende keren de vraag gesteld te hebben: "En wat deed dit met jou, Anke?" nam ze de verantwoording in haar aandeel. Tijdens de sessie bepaalde ze voor zichzelf dat ze de volgende keer zou gaan vragen waarom hij dit zei.


Conclusie:

Bovenstaande tips zijn een effectieve manier om je clienten bewust te maken van de gevolgen van hun persoonlijke keuzes en hun gedrag in de praktijk. En op deze manier het nemen van verantwoording te stimuleren. Met verantwoording nemen gaat er zeker iets veranderen en wordt gedrag getransformeerd. Een ander gedrag brengt andere resultaten en ervaringen!