Alternatieve zorg in het basispakket

'Meer dan de helft van de Nederlanders ziet graag dat een of meer alternatieve geneeswijzen worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. In de ogen van een kwart van de bevolking heeft alternatieve zorg ‘evenveel waarde’ als reguliere gezondheidszorg.' (bron: Volkskrant)

Fijn om te lezen, want dit betekent mijn inziens dat meer mensen bewust zijn van andere wegen en die ook zeker bewandelen. Vooral wanneer de reguliere gezondheidszorg te weinig of niks meer te bieden heeft aan verlichting c.q. genezing.

In de reguliere gezondheidszorg bedoelen we de behandelaars en medicatie die in beeld komen nadat de fysieke klachten zijn ontstaan. Hoe mooi zou het zijn, wanneer juist de meer preventieve zorg in het basispakket zou komen. Bijvoorbeeld coaching in de natuur. 

Preventiemogelijkheden met coaching in de natuur

Wandelcoach Nederland

  • voorkoming van grotere psychische klachten, doordat laagdrempelig de eerste verschijnselen aangepakt worden voordat ze de beruchte 'druppel, die de emmer laat overlopen' gaan vormen
  • bevordering opname zuurstof, waardoor het lichaam makkelijker kan herstellen
  • de oorzaak achter gewichtstoename meer blootleggen waardoor minder fysieke problemen ontstaan.
  • door het aanmaken van endorfine en dopamine gaan mensen met meer energie en positiviteit naar huis, waardoor ze minder snel in de put zitten
  • ontspanning brengen bij chronisch zieken in het omgaan met hun proces, waardoor minder medicatie nodig is

Gelukkig komen er steeds meer initiatieven in Nederland vanuit de reguliere gezondheidszorg, zoals wandelen voor mensen met diabetes en reuma. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel als het gaat om wandelcoaching en andere curatieve en preventieve behandelingen vergoed te krijgen.

Potentiële klanten vragen wel eens of ze een TriA© coaching traject vergoed krijgen. Helaas is dit (nog) niet zo. Wat ik deze mensen wel altijd mee geef is, om het in ieder geval aan te vragen en de meerwaarde te benoemen van wandelcoaching.

Op deze manier kunnen we , als individu, medewerkers van de zorgverzekeringen bewust maken van deze meerwaarde. En 'prikkelen' we van onder af het reguliere systeem. En dat is altijd beter dan 'schoppen' tegen iets wat niet werkt.

Op internet zijn er voorbeeldbrieven te vinden over het aanvragen van een vergoeding die niet onder de reguliere gezondheidszorg vallen.