Meer groen; minder suïcides.

Herken je het gevoel: je rijdt de drukke stad uit en hoe dichter je bij de natuur komt hoe meer je je voelt ontspannen? Steeds meer en meer verschijnen er publicaties die het positieve effect van de natuur onderschrijven. Er is zelfs een onderzoek wat benadrukt dat zelfmoord in een groene leefomgeving minder voorkomt. Wandelcoach NederlandDit staat in het onderzoek van Universiteit Utrecht en NIVEL. 

Alweer heel positief nieuws over de werking van de natuur! 

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift The Lancet Planetary Health.

De onderzoekers waren voorafgaand van hun studie al overtuigd van de gunstige effecten op de gezondheid van groene(gras, bossen en parken) en blauwe ruimtes(water). De onderzoekers wilden nog een stapje verder gaan. Het doel was om te onderzoeken of de groene en blauwe ruimte in de leefomgeving van mensen bescherming biedt tegen zelfmoord. Ook wilden ze weten of er een verband was tussen de fysieke aspecten en depressie.

Hoger risico op depressie


Mensen met depressie hebben namelijk een hoger risico op zelfmoord. Depressie behoort daarnaast wereldwijd zelfs tot een van de belangrijkste problemen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw. Belangrijk dus om te weten hoe we invloed kunnen hebben op het voorkomen van depressie.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat inwoners van gemeenten met meer openbaar groen overlijden minder vaak door zelfmoord. De leefomgeving speelt dus mogelijk een rol in de aanleiding tot zelfdoding. De aanleiding voor zelfmoord is een complexe interactie tussen psychologische, biologische en sociale factoren.

De conclusie van het genoemde onderzoek is dat fysieke aspecten van de leefomgeving mogelijk ook een rol spelen in het wel of niet ontwikkelen van een depressie. Belangrijke informatie om mee verder te gaan. 

Geen verrassende uitkomst, aangezien wij al vaker hebben gepromoot hoe goed groen is voor lichaam én geest. Wil je meer over dit onderzoek lezen? Lees dan hier meer.

Lees hier over de groene gezonde effecten van de natuur.