De boom als spiegel om tegenstrijdigheden helder te krijgen.

Cliënten kunnen zichzelf tegenhouden door een onbewuste tegenstrijdigheid. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt steeds zegt: "Ik wil wel, maar er is een deel in mij, wat mij tegenhoudt" of "Ik wil wel, maar het lijkt wel of een ander stuk in mij heel bang is". Je cliënt met bepaalde onbewuste delen in zichzelf laten communiceren, biedt je cliënt de mogelijkheid om wel of niet tot actie komen. Deze werkvorm gebruik ik graag tijdens het wandelcoachen.
Wandelcoach Nederland

Werkvorm:

Laat je cliënt tussen twee bomen staan. Beide bomen staan symbool voor de thema's die spelen. Laat hem eerst de twee plekken 'voelen' door hem even daar te laten staan. Jij benoemt waar die plek voor staat en help je cliënt om daar contact met de onderliggende emoties en het gevoel te maken. Vervolgens ga je in gesprek met de verschillende delen in je client. Steeds bij de betreffende boom laten staan voor het deel waar je mee in gesprek gaat.

Praktijkvoorbeeld:

Job had een eigen bedrijf en zette geen duidelijke stappen om een andere richting op te gaan. "Telkens als ik iets plan om een eerste stap te zetten, verlies ik mezelf in andere minder nuttige zaken" vertelde hij.


De twee bomen die ik voor hem uitzocht stonden voor de twee delen in hemzelf. Wandelcoach NederlandDe ene stond voor: 'ik doe het wel' en de andere boom voor 'ik doe het niet'. Eerst liet ik hem het verschil ervaren tussen die twee delen in hem, steeds bij de betreffende boom. Uiteindelijk kwam hij erachter dat ze beiden even sterk waren en hij zo nooit verder zou komen. Het voordeel van niet verder gaan was nog te groot om de andere kant sterker te laten zijn. Een pijnlijk maar duidelijk inzicht om tijdens de wandelcoaching verder op door te gaan en Job zijn stappen te laten zetten. 

Veel plezier met deze werkvorm. Wil je meer tips en oefeningen over coachen in de natuur? Download dan het E boek 'Coachen in de Natuur'