NLP in de buitenlucht……natuurlijk!

De bergtop is in zicht en ik zie mezelf al op de top staan. Ik voel de frisse wind door mijn haren, de zon op mijn gezicht en de rotsblokken onder mijn voeten. Rechtop sta ik met twee armen in de hoogte en met het uitzicht over de wereld. Blij, krachtig en geëmotioneerd, kortom een overweldigende ervaring, want ik heb bereikt wat ik wil.

Wandelcoach NederlandEen jaar lang was dit wat ik me voorstelde, toen ik met de voorbereiding voor mijn beklimming van de Annapurna in Nepal begon. Het ‘lokkonijn’ creëren was niet moeilijk en hielp bij een goede voorbereiding. Tijdens een oefentocht door de Limburgse heuvels realiseerde ik me weer heel duidelijk waarom de technieken uit de NLP zoveel krachtiger zijn als je deze in de natuur inzet. Op de top van een heuvel die we beklommen voelde ik daadwerkelijk hoe het was om met twee armen omhoog op de top te staan, de wind langs mijn gezicht te voelen en het afgelegde pad te zien liggen. Mijn ‘lokkonijn’ was ineens veel realistischer en een voelbaar deel van mij geworden. Zelfs al was de heuvel slechts een molshoop vergeleken met de Annapurna.

Wandelcoaching met de TriA© methode is gebaseerd op de positieve psychologie en doordrenkt met NLP technieken. In een bos of park, op het strand, in een weiland of op het pad langs de rivier worden ter ondersteuning de verschillende aspecten van de natuur ingezet. De gewenste en de huidige situatie en het contrast daartussen krijgen hierdoor meer betekenis voor de cliënt. Het ‘lokkonijn’ is en blijft zo veel duidelijker in beeld en de cliënt komt daarmee als vanzelf in beweging.

Natuurlijke behoefte aan groei

Een mens heeft de natuurlijke behoefte om te groeien/ te ontwikkelen en net als in de natuur gaat men ‘dood’ wanneer hier niet meer aan voldaan wordt. Niets is en blijft ook hetzelfde in een natuurlijke omgeving. Al loop je elke dag hetzelfde pad, telkens is er iets veranderd en zie je andere zaken. Verandering c.q. groei wordt hierdoor onbewust gestimuleerd. Precies op het goede moment en het juiste tempo. Dit principe en het feit dat in de natuur alles al precies goed is ‘besmet’ ons bewust en onbewust met acceptatie. In de natuur trekken we niet aan het gras om het te laten groeien en de berk is precies goed zoals deze is, ook al is er van alles krom en scheef gegroeid.

Bij coaching in de natuur is er al direct de prikkeling voor de zintuigen en die maken dat ervaringen intenser worden. Niet alleen de kleuren en geuren die er vanzelfsprekend zijn maar ook de effecten van de weersomstandigheden. Tevens krijg je buiten meer zuurstof en door de beweging komt je cliënt meer in zijn lichaam, vanuit zijn hoofd bij zijn gevoel. Uit onderzoek is ook gebleken dat er hormonen vrij komen die een prettig gevoel opleveren.

Cliënten vinden het vaak moeilijker om te benoemen wat ze wel willen in plaats van wat ze niet willen. Het duidelijk beschrijven hoe de huidige situatie door hen ervaren wordt is ook met regelmaat lastig en/of pijnlijk. Disassociatie door middel van een natuurlijk voorwerp, een fysieke plaats of een vergezicht werkt in die situaties ondersteunend. Een cliënt legt zijn hele ziel en zaligheid veel gemakkelijker bloot, wanneer hij zich verbindt met een boom of plaats die staat voor een specifieke omstandigheid. De ontelbare mogelijkheden die zichtbaar zijn in zo’n natuurlijk gecreëerd ‘schilderij’ nodigen de coach logischerwijs uit tot diepgang. Met je communicatie ‘stuur’ je als coach de cliënt letterlijk in de gewenste- en huidige situatie. Gekoppeld aan een door de cliënt vooraf gekozen plaats, werkt dit tegelijkertijd als een anker. De fysieke plaats met behulp van de verschillende facetten laten beschrijven en dit steeds te verbinden met het praktijk gerelateerde vraagstuk, brengt een realistischer kijk op zichzelf en de omgeving. Het switchen tussen deze twee posities maakt dat gewenste- en huidige steeds meer in elkaar schuiven.

Rapport maken gaat al wandelend als vanzelf. Onderzoekers beschreven dat mensen die naast elkaar wandelen een zelfde tred aannemen en dat daarmee al een gevoel van verbinding ontstaat. Daarnaast hoeft de cliënt jou ook niet aan te kijken, wat in vele gevallen als veiliger wordt ervaren. Al wandelend haal je veel informatie uit de houding en het wandeltempo en met de reflectie hierop heb je een ingang en een aanleiding tot gesprek over zijn manier van leven.  

Affirmaties in de vorm van woorden en korte zinnen brengen meer effect wanneer ze al wandelend hard of zacht uitgesproken worden. Als ondersteuning wordt met regelmaat een door de cliënt uitgezocht, natuurlijk voorwerp in de hand genomen als hulpbron. Of met de voeten, tegelijkertijd met de woorden, in een bepaald ritme gestampt. Technieken zoals de tijdlijn met de belemmeringen en de hulpbronnen, het herkaderen en de logische niveaus doorlopen hebben een sterk effect door het inzetten van de natuurlijke metaforen en symbolen.

Praktijkvoorbeeld

Karin zocht een plaats aan de waterkant met aan de overkant het zicht op drie even grote bomen. Haar ideale situatie was ‘de ultieme balans’ tussen gezin, werk en het schrijven van haar boek. Ze beschreef de plek als rustgevend, overzichtelijk en het bracht haar een krachtig gevoel. Bij de vraag hoe ga je dat allemaal realiseren antwoordde ze: ‘Ik kan zwemmen of misschien wel door het water lopen als het niet te diep is. En een vlot bouwen zou ook nog kunnen.’

Even later, toen we op de aangewezen plek stonden kon ze heel gemakkelijk de gewenste ervaring toe laten. Haar schouders gingen omlaag, de ademhaling werd rustig en een glimlach verscheen op haar gezicht. Haar ‘lokkonijn’ bleek al sterk neergezet. Door haar de fysieke plek nogmaals te laten omschrijven toen ze er in stond bracht nog een ander inzicht, namelijk: ‘Ik voel me tussen die bomen er helemaal bij horen, alsof ik gesteund wordt’. Met dit inzicht raakte ze geëmotioneerd en besefte dat ze dit zo gemist had. Na de uitnodiging, vanaf deze plaats te kijken naar waar ze eerst stond, werd ze onrustig en benoemde ze de gewenste situatie als een onmogelijk lijkende wens. Door haar middels visualisatie en aanpassing van haar houding weer terug te laten gaan naar de ideale situatie maakte ze weer vrij snel de verbinding met haar positieve gevoel.Wandelcoach Nederland

Teruglopend op een heel rustig tempo naar het punt aan de waterkant, waar we startten, vroeg ik haar om te benoemen wat ze tot nu te gedaan had en wat wel en niet werkte. Daarna bespraken we wat het voordeel van het gedrag wat niet werkte was geweest. Teruggekomen en staande aan de waterkant met de blik op de drie bomen vroeg ik haar uiteindelijk weer hoe ze dacht aan de overkant te geraken. Na een korte stilte zei ze: ‘Ik ga iemand vragen een ‘boot’ voor mij te regelen en die mag zeker een motor hebben. En met een lach op haar gezicht: ‘Ik besef nu dat ik het te vaak alleen heb gedaan, terwijl dat misschien niet hoefde. Het wordt tijd dat ik hulp durf te vragen als ik iets wil’.

Conclusie

De technieken van de NLP krijgen een diepgaand effect, wanneer ze in de buitenlucht ondersteund worden door de facetten uit de natuur. De ontspanning, het lichaamsbewustzijn en het openstaan van alle zintuigen maken dat verandering op een natuurlijke manier gebeurd. Geen kunstje wat aangeleerd wordt met het risico van terugval, maar een blijvende transformatie. De metaforen, weersomstandigheden, de omgeving en de natuurlijke voorwerpen bieden legio mogelijkheden om een sterke verbinding tussen het bewuste en onbewuste systeem te realiseren. Coaching in de natuur is zo een lichte en luchtige manier van begeleiding.