Ik ben zelf al een tijdje uit de pubers, maar een artikel op nu.nl sprak me wel aan.
Een aantal van mijn kinderen had namelijk ook te kampen met klachten van depressiviteit op de middelbare school.
Toen ik het bericht las, kwam ik weer tot de conclusie dat het vooral om het bewust maken van scholieren gaat.
Het zelfinzicht van jongeren wordt in het huidige onderwijs niet echt gestimuleerd.
De mate waarin ze inzicht hebben in hun persoonlijkheid en hun gedrag is afhankelijk van de opvoeding die ze kregen en het basisonderwijs. Ik roep wel eens; wanneer ik de opvoeding van mijn kinderen over kon doen, zou ik vooral bezig zijn met het bewust maken van wie ze zijn en wat ze kunnen. Wanneer ze dit duidelijker weten, hebben ze een stevige basis om een fijn leven voor zichzelf te creëren. Onderzoekers van de Universiteit van Texas hebben dit maar weer eens mooi aangetoond.

“‘Bij het onderzoek werden 600 scholieren gevolgd tijdens hun eerste maanden op de middelbare school. Uit eerder onderzoek is gebleken dat relatief veel kinderen in deze periode symptomen van een depressie ontwikkelen, bijvoorbeeld als gevolg van pesterijen.

De helft van de proefpersonen volgde speciale lessen, waarin hen werd uitgelegd dat persoonlijkheden veranderlijk zijn. Ze kregen teksten te lezen waarin die informatie werd ondersteund met wetenschappelijk hersenonderzoek.

Ook werd in het lesmateriaal benadrukt dat pesterijen niet zijn te wijten aan de persoonlijkheid van degene die wordt gepest.

Negen maanden later werden alle deelnemers aan het onderzoek ondervraagd. Uit de vragenlijsten bleek dat de scholieren die de speciale lessen niet hadden gevolgd in 39 procent van de gevallen enkele depressieve symptomen hadden ontwikkeld. 
Die cijfers komen overeen met eerdere onderzoeken naar depressies in de puberteit.
Bij de proefpersonen die wel hadden deelgenomen aan de lessen werden niet of nauwelijks symptomen van depressiviteit gemeten”.

 

Dit soort onderzoeken zijn prachtig, maar ik hoop wel oprecht dat er wat meer in de praktijk mee gedaan wordt.

Corrie Reijngoud