Terugkijken

Tijdens iedere coaching volgens de TriA© methode zit een vast moment van omkijken, heel effectief! We kijken terug naar alles wat de klant al in zijn rugzak heeft. Vanuit het verleden ben je gevormd en heb je die zaken geleerd die je ook weer kunt inzetten voor volgende, nieuwe stappen. Zelfs de pijnlijke onverwerkte aangelegenheden brengen je, na acceptatie in het 'nu', verder.

Wandelcoach Nederland

Bij iedere nieuwe coaching, check ik dan ook bij de klant wat hij voor stappen heeft gezet en wat dat hem opleverde. Dit maakt de klant namelijk bewust dat hij zelf de touwtjes in handen heeft. Terugkijken heeft een krachtige, positieve functie.  Een valkuil kan zijn dat de klant 'in het verleden blijft hangen' en daardoor niet meer normaal kan functioneren in het dagelijkse leven. Of het verleden steeds gebruikt om de volgende stap niet te hoeven zetten. Wees daar alert op! 

Werkvorm

Laat je klant bij de oude omstandigheden c.q. ervaringen even letterlijk stil staan. Laat hem zich voorstellen dat hij al wandelend op een pad terug gaat kijken naar waar hij vandaan komt. Grote kans dat de klant dan de kuil of de boom op het pad niet ziet . 'Stilstaan' is in deze context dan ook het heel bewust de klant een pas op de plaats en verbinding te laten maken met wat achter hem ligt. Het is ook symbolisch loslaten van de lading die er nog op bepaalde gebeurtenissen zit. Het creëert evenuteel ook een soepele overgang naar een ander onderwerp.

Wandelcoach NederlandVergeet niet af te sluiten met een afronding in het nu, gericht op de toekomst. Je klant mag namelijk de focus leggen op het pad dat vóór hem ligt. Hij is op deze manier in staat om helderder zijn volgende stap te bepalen door wat hij achter hem zag. Je klant leert zo door jouw begeleiding hoe hij dit ook zelf in de praktijk kan brengen. Zo kan hij zelf gaan sturen en werken aan wat hij voor ogen heeft.

Wil jij ook op een praktische natuurlijke en inspirerende manier de natuur leren te gebruiken? Kijk dan bij AGENDA voor actuele trainingen, modules en bijeenkomsten!