Stress te lijf gaan met wandelcoaching

Stress is een natuurlijke en gezonde reactie van je lijf en geest om alert te zijn, (mogelijk) gevaar aan te gaan en controle te willen hebben over handelingen en gebeurtenissen van jezelf en anderen. Het is een middel om snel en alert te reageren op druk van buitenaf of vanuit jezelf.
​Teveel stress kan op allerlei manieren manifesteren.
Op het psychische vlak bijvoorbeeld, door je minderwaardig te gaan voelen en dit proberen te compenseren (extra goed je best te doen op je werk of in je relatie). Hooggevoelige mensen ervaren bijvoorbeeld veel spanningen wanneer zij bij anderen negatieve gevoelens ervaren en zelf het idee hebben dat zij dit moeten oplossen.
Spanningen van buitenaf zijn tevens redenen voor het ervaren van stress of overbelasting; het verlies van een baan, je gezondheid, je relatie, werkdruk, enz. Maar ook als je te kampen krijgt met een (onverwachte) tegenslag, een situatie die ineens iets anders van je vraagt.

Stress kan zich echter ook fysiek uiten in bijvoorbeeld; hoge hartslag,kortademigheid, boosheid, spaningsklachten (rug, nek schouders) enz

 
Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het effect van de natuur in combinatie met beweging om stress aan te gaan.  
Hoe komt het dat het buiten makkelijker is om in contact te komen met je lijf dan op kantoor? De natuur geeft je simpelweg meer zuurstof!  Daardoor ontstaat er letterlijk én figuurlijk meer ruimte in je hersenen, in je lijf en is er plaats voor ontspanning, voor anders denken.
Ritmisch bewegen, lopen, zorgt voor een betere samenwerking van beide hersenhelften. Wat houdt dat in? Dit betekent dat het creatieve van de rechter hersenhelft verbonden wordt met het structurele van de linker hersenhelft. Deze combinatie kan voor hele nieuwe inzichten en ingevingen zorgen. 
Daarnaast werken de geuren, de geluiden van bijvoorbeeld vogels of het ruisen van de wind door de bomen, kalmerend op je geest. Heel anders dan wanneer je in een drukke stad loopt, de bus langs komt, scooters, mobieltjes, enz.
De natuur is van oorsprong vrij van emoties, vrij van oordelen, of van anders ‘moeten’ zijn dan het is. De natuur vraagt om acceptatie van jou, van contact in contact zijn met het moment. Kortom; in de natuur is alles goed!

Juist daarom is wandelcoaching een heel geschikte vorm van coaching wanneer iemand kampt met (teveel) stress of spanning. Door samen met een erkende wandelcoach je vraagstukken aan te pakken, kun je gebruik maken van de ontspanning die de natuur je zomaar schenkt. Met diverse diverse praktische werkvormen krijg je inzicht in jouw vraagstukken, jouw spanning of stress. Uiteraard biedt wandelcoaching je ook voldoende handvatten om een situatie anders te bekijken, ruimte vrij te maken voor een nieuwe weg in te slaan.
Bij Wandelcoach Nederland maken we gebruik van TriA© methode. De door Corrie Reijngoud ontwikkelde methode die je op een gemakkelijke en ontspannen manier in contact brengt met wat je nodig hebt. Op korte én/of lange termijn.
Bekijk hier een praktijkvoorbeeld over je angsthaas ontmoeten


​Agnes van den Berg doet al jaren diverse onderzoeken op het gebied van ‘groen’ en ‘gezondheid’. Zij richt zich daarbij o.a. op stressherstellende en andere gezondheidsbevorderende effecten van contact met de natuur.
Ook bracht zij een effectmeting van wandelcoaching in kaart. De resultaten van dit onderzoek lieten zien dat deelnemers aan de wandelcoaching, in vergelijking met de controlegroep, tijdens de nametingen minder symptomen van burn-out, minder psychische en lichamelijke stressklachten, minder problemen met concentratie en aandacht, en minder problemen met sociaal functioneren rapporteerden. Ook rapporteerden de deelnemers aan de wandelcoaching tijdens de nametingen meer werkplezier, bevlogenheid op het werk, hoop, zelfwaardering, en mindfulness, en tevredenheid met hun leven dan de deelnemers aan de controlegroep. Er kan dus worden geconcludeerd dat wandelcoaching aantoonbare significante positieve effecten heeft op (werk)stress, welzijn en gezondheid. 

Lees hier meer over het onderzoek van Agnes van den Berg.